İletişim

Müşteri Danışma Hattı

0332 237 40 40 0554 237 40 40

EAN-8 Barkom Barkod Master Film

Barkod Master Film; Barkod'un basıldığı orjinal çizimdir. Negatif veya pozitif olabilir. Ürün üzerine basılan barkod'un bir defada doğru olarak okunabilmesi; çok önemli olduğu için master filmin EAN-Türkiye ve TSE standardını karşılaması mutlak şarttır.

BARKOM; yüzde yüz bu standartları sağlayan barkod master filmlerini üretmektedir.

EAN-8, ürün yüzeyi barkod büyüklüğünün 8 katından daha küçük ürünlere uygulanır.
15.000.000.-TL